AddToCart

Een profiel triggert het AddToCart event wanneer het een product toevoegt aan de winkelwagen.

Inhoud

In het AddToCart event worden de volgende velden minimaal meegestuurd:

Let op: het product id in het event dient overeen te komen met de SKU van het product in Squeezely!

Wanneer producten in meerdere talen worden aangeboden, dient ook de taal (waarin het product aan de winkelwagen wordt toegevoegd) onderdeel te zijn van de productarray als language. De notatie voor de language is ISO-639-1-ISO-3166 alpha 2.

Als in het event meer velden worden weergeven, worden er extra velden meegestuurd in het event.

  • Ga naar Data en scrol naar ‘Events’:

  • Klik op AddToCart

Staat het event niet tussen de events in het overzicht? Controleer de implementatie

Waarom komen er geen extra velden mee in het event? Voeg extra velden toe aan de implementatie van het event

  • Controleer het product id in het event (zie instructie hierboven)

  • Ga naar Products

  • Zoek het product id op in de zoekbalk

    • Wordt het overeenkomende product getoond? Klik op het product en controleer de SKU

    • Wordt het overeenkomende product niet getoond? Controleer de implementatie

Implementatie

Het AddToCart event kan automatisch worden geïmplementeerd met:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1359151137

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1424949251

Het event kan handmatig worden geïmplementeerd met:

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1359446057