XML Feed

De XML Feed is een XML-bestand met producten en hun bijbehorende productvelden. Door het XML bestand periodiek te importeren in Spotler Activate, worden producten bijgewerkt.

Productvelden

Om producten te verwerken in Spotler Activate, zijn de volgende productvelden minimaal nodig in de XML Feed:

ID (SKU in Spotler Activate)

Title (name in Spotler Activate)

Link (URL in Spotler Activate)

Om extra productinformatie op te slaan in Spotler Activate, worden de volgende productvelden aangeraden:

Image_link (bij één afbeelding) of Image_links

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1446084695 + https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1446576131

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1446019154

 

Speciale productvelden

Voor het onderverdelen van producten in varianten (bijvoorbeeld maat of kleur) kan het volgende veld gebruikt worden:

Parent_id

In een XML feed is het mogelijk om categorieën beknopt of uitgebreid te verwerken als productvelden.

Voor het bijwerken van speciale productinformatie kan gebruik worden gemaakt van:

Talen

Wanneer producten in meerdere talen worden aangeboden, dient per taal een aparte feed te worden geïmporteerd. In elke feed dient het product id overeen te komen en de productvelden apart verwerkt te worden.

Implementatie

Het implementeren van de XML Feed bestaat uit:

Controleren XML Feed

Een feed gemaakt voor Google Merchant Center kan Spotler Activate ook uitlezen! Je kan dan dezelfde bron gebruiken zonder aanpassingen.