CRM Import

Informatie kan handmatig worden geïmporteerd in Spotler Activate met de CRM Import. Voor het importeren wordt een CSV bestand gebruikt.

CSV bestand

Voor het importeren van een CSV ga je in Spotler Activate naar CRM Import.

Meer informatie over het importeren van een CSV bestand: https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1928921104

Een voorbeeld voor purchase events te importeren: