Recognize

Het herkennen van profielen op de website, voor het verhogen van de matchrate en vragen van consent of extra profieldata.

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1598521345

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1598193680

https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1598423044/Profieldata+vragen