Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

We hebben getracht deze te maken zodat ze zo eenvoudig mogelijk op zoveel mogelijk websites gebruikt kunnen worden ; maar kleine aanpassingen zijn wel noodzakelijk om het per website werkend te krijgen. Dit wordt per artikel verder toegelicht.

...