Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Table of Contents
stylesquare

Variabelen


(type: Datalayer variable, versie 2)

...

Alternatief kan je ook een “ecommerce” variabele aanmaken en per tag de relevante objecten aanspreken, bijvoorbeeld:
{{DLV - ecommerce}}.detail.products

Tags

Custom HTML tag, elk script moet tussen <script type="text/javascript"> en </script> staan. De trigger = event of relevante pageview.

Info

Wil je extra velden toevoegen? Vul deze aan bij het data object voor je het verstuurt, bijvoorbeeld data.email = {{email adres}}.

Viewcontent

Code Block
languagejs
<script type="text/javascript">
var products = {{DLV - products product page}};
var sqProducts = [];
var data = {};

data.event = "ViewContent";

for (var i = 0; i < products.length; i++) {
  sqProducts[i] = [];
  if (products[i].id != null) {
    sqProducts[i].id = products[i].id;

  }
  if (products[i].name != null) {
    sqProducts[i].name = products[i].name;

  }
  if (products[i].price != null) {
    sqProducts[i].price = products[i].price;

  }

}

data.products = sqProducts;

window._sqzl = window._sqzl || [];

window._sqzl.push(data);
</script>


Viewcategory

Code Block
languagejs
 <script type="text/javascript">
 var data = {};

  data.event = "ViewCategory";
   
     if ({{DLV - category}} != null) {
     data.category_id = {{DLV - category}};
      }

window._sqzl = window._sqzl || [];
  

window._sqzl.push(data);
</script>


AddToCart

Code Block
languagejs
<script type="text/javascript">
var products = {{DLV - products cart}};
var sqProducts = [];
var data = {};

data.event = "AddToCart";

for (var i = 0; i < products.length; i++) {
  sqProducts[i] = [];
  if (products[i].id != null) {
    sqProducts[i].id = products[i].id;

  }
  if (products[i].name != null) {
    sqProducts[i].name = products[i].name;

  }
  if (products[i].price != null) {
    sqProducts[i].price = products[i].price;

  }
   if (products[i].quantity != null) {
    sqProducts[i].quantity = products[i].quantity;

  }

}

data.products = sqProducts;

window._sqzl = window._sqzl || [];

window._sqzl.push(data);
</script>

RemoveFromCart

Code Block
languagejs
<script type="text/javascript">
var products = {{DLV - remove cart products}};
var sqProducts = [];
var data = {};

data.event = "RemoveFromCart";

for (var i = 0; i < products.length; i++) {
  sqProducts[i] = [];
  if (products[i].id != null) {
    sqProducts[i].id = products[i].id;

  }
  if (products[i].name != null) {
    sqProducts[i].name = products[i].name;

  }
  if (products[i].price != null) {
    sqProducts[i].price = products[i].price;

  }
   if (products[i].quantity != null) {
    sqProducts[i].quantity = products[i].quantity;

  }

}

data.products = sqProducts;

window._sqzl = window._sqzl || [];

window._sqzl.push(data);
</script>

Purchase

Code Block
languagejs
<script type="text/javascript">
var products = {{DLV - purchase products}};
var order = {{DLV - purchase actionfield}};
var sqProducts = [];
var data = {};

data.event = "Purchase";
if (order.id != null) {
  data.orderid = order.id;
}
if (order.revenue != null) {
  data.totalvalue = order.revenue;
}

for (var i = 0; i < products.length; i++) {
  sqProducts[i] = [];
  if (products[i].id != null) {
    sqProducts[i].id = products[i].id;

  }
  if (products[i].name != null) {
    sqProducts[i].name = products[i].name;

  }
  if (products[i].price != null) {
    sqProducts[i].price = products[i].price;

  }
  if (products[i].quantity != null) {
    sqProducts[i].quantity = products[i].quantity;

  }

}

data.products = sqProducts;

window._sqzl = window._sqzl || [];

window._sqzl.push(data);
</script>