Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Historische data kan via de backend API worden ontvangen in SqueezelySpotler Activate.

Events versturen

In deze documentatie vind je meer over het versturen van events via de Backend API. Bij het versturen van historische events is het belangrijk om een timestamp mee te sturen waarop het event heeft plaatsgevonden.

...