Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Onder Apps kunnen extra opties worden geactiveerd in Squeezely Spotler Activate of connectoren worden aangesloten om acties te triggeren of data te delen met externe platforms.

Apps

In Squeezely Spotler Activate kunnen voor een bepaald bedrag per maand de volgende extra opties worden geactiveerd:

Email Connectors

Aan Squeezely Spotler Activate kunnen de volgende Email Providers worden gekoppeld:

📧 Pure 360

📧 Mailchimp (warning) Beperkte koppeling!

📧 Mailjet

Advertising Connectors

Aan Squeezely Spotler Activate kunnen de volgend Online Advertising Platforms worden gekoppeld:

Data Connectors

Aan Squeezely Spotler Activate kunnen de volgende Data Platforms worden gekoppeld: