Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De Succes Cases zijn de populairste personalisatievormen vormen om in Squeezely data te verzilveren. Onder deze vormen worden de volgende acties verstaan:

...